Trần Thị Năm

Trần Thị Năm

VISITATION & MEMORIAL SERVICE (CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ)

VISITATION (Lễ Phát Tang và Thăm Viếng)

Date:  Saturday June 30, 2018

Time:  10:00AM – 6:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

MEMORIAL SERVICE (Lễ An Táng)

Date: Sunday  July 1, 2018

Time: 12:00 PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Burial:  1:30PM @ Westminster Memorial Park: 14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

Dương Văn Phát

Dương Văn Phát

VISITATION & MEMORIAL SERVICE (CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ)

Date: Thursday June 28, 2018

Time: 11:00 AM– 1:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Arrangements made by

Heaven’s Gate Funeral Home – Nhà Quàn Thiên Môn

8351 Katella Ave, Stanton, CA 90680 – 714-892-6494

Phạm Văn A

Phạm Văn A

Arrangements made by

Heaven’s Gate Funeral Home – Nhà Quàn Thiên Môn

8351 Katella Ave, Stanton, CA 90680 – 714-892-6494

Trương Huy Tường

Trương Huy Tường

VISITATION (Lễ Nhập Quan và Phát Tang)

Date:  Wednesday June 20, 2018

Time:  3:00PM – 8:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Date:  Thursday June 21, 2018

Time:  4:00PM – 8:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

 

 

MEMORIAL SERVICE (Lễ Di Quan và An Táng)

Date: Friday June 22, 2018

Time: 8:00 AM – 2:00 PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Burial:  Westminster Memorial Park (Asian Garden); 14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

Arrangements made by

Heaven’s Gate Funeral Home – Nhà Quàn Thiên Môn

8351 Katella Ave, Stanton, CA 90680 – 714-892-6494

Nguyễn Quốc Hùng

Nguyễn Quốc Hùng

MEMORIAL SERVICE

Date: Tuesday June 19, 2018

Time: 11:00 AM– 1:30PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Cremation:  2:30PM @ Gateway Crematory, 1410 S. Acacia Ave. #D Fullerton, CA 92831.

Heavengatefuneralhome.com

Arrangements made by

Heaven’s Gate Funeral Home – Nhà Quàn Thiên Môn

8351 Katella Ave, Stanton, CA 90680 – 714-892-6494