Phạm Văn Tín

Phạm Văn Tín

February 2, 1928 – September 23, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Phát tang và Thăm Viếng

Date:  Friday 9/28/, 2018

Time:  4:00PM – 8:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Thánh Lễ An Táng

Date: September 29, 2018

Time: 12:00 PM– 1:00PM

Place:  Nativity Church; 3743 Tyler Ave, El Monte, CA 91731

Đặng Khánh Đức

Đặng Khánh Đức

March 14, 1952 – September 23, 2018

 

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan và Thăm Viếng

Date:  Saturday 29, 2018

Time:  11:00AM – 12:00PM (Lễ nhập quan)

12:00PM – 8:00PM (Thăm viếng)

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Lễ Di Quan và Hạ Huyệt

Date: Sunday 30, 2018

Time: 9:00 AM– 11:00AM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

HẠ HUYỆT

Burial will be @ Westminster Memorial Park: 14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

Nguyễn Văn Đắc

Nguyễn Văn Đắc

December 15, 1955 – September 26, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan và Thăm Viếng

Date:  Wednesday September 26, 2018

Time:  09:00AM – 10:00AM (Lễ nhập quan)

10:00AM – 1:00PM (Thăm viếng)

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Hỏa Táng

Cremation will take place @1:45PM at

Gateway Crematory, 1410 S. Acacia Ave. #D Fullerton, CA 92831.

Nguyễn Đắc Lập

Nguyễn Đắc Lập

April 8, 1948 – September 15, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Thăm Viếng

Date:  Friday September 28, 2018

Time:  1:00PM – 08:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Lễ An Táng

Date: Saturday 29, 2018

Time: 10:00 AM– 11:00AM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

AN TÁNG

Burial will take place @12PM at

Magnolia Memorial Park: 12241 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841

Bùi Thị Trước

Bùi Thị Trước

December 13, 1928 – September 19, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan và Thăm Viếng

Date:  Sunday 23, 2018

Time:  08:00AM – 2:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Hỏa Táng

Cremation will take place @2:30PM at

Gateway Crematory, 1410 S. Acacia Ave. #D Fullerton, CA 92831.