March 14, 1952 – September 23, 2018

 

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan và Thăm Viếng

Date:  Saturday 29, 2018

Time:  11:00AM – 12:00PM (Lễ nhập quan)

12:00PM – 8:00PM (Thăm viếng)

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Lễ Di Quan và Hạ Huyệt

Date: Sunday 30, 2018

Time: 9:00 AM– 11:00AM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

HẠ HUYỆT

Burial will be @ Westminster Memorial Park: 14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683