Nguyễn Tiến Hưng

Nguyễn Tiến Hưng

January 23, 1958 – July 14, 2018

 

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan và Thăm Viếng

Date:  Friday  July 20, 2018

Time:  10:00AM – 11:00AM (Lễ nhập quan)

11:00AM – 1:00PM (Thăm viếng)

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Cremation:  1:30PM @ Gateway Crematory, 1410 S. Acacia Ave. #D Fullerton, CA 92831.

Nguyễn Hoàng Thư

Nguyễn Hoàng Thư

September 11, 1961 – July 8, 2018

 

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan và Thăm Viếng

Date:  Wednesday July 11, 2018

Time:  10:00AM – 11:00AM (Lễ nhập quan)

11:00AM – 8:00PM (Thăm viếng)

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Lễ Di Quan và Hỏa Táng

Date: Thursday July 12, 2018

Time: 9:00 AM– 11:30AM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Hỏa Táng

Cremation will take place @12PM at

Gateway Crematory, 1410 S. Acacia Ave. #D Fullerton, CA 92831.