Dương Tân

Dương Tân

June 6, 1946 – August 7, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Thăm Viếng & An Táng

Date:  Sunday August 12, 2018

Time:  3:00PM – 8:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Body will be shipped back to Vietnam after the service.

Dương Tân

Nguyễn Thế Mỹ

March 03, 1951 – August 6, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan, Phát Tang & Thăm Viếng

Date:  Saturday August 11, 2018

Time:  10:00AM – 7:00PM (Lễ nhập quan & Thăm Viếng)

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Thăm Viêng, Lễ Di Quan và Hỏa Táng

Date: Sunday August 12, 2018

Time: 8:00 AM– 11:00AM (Thăm Viếng)

12:00PM:  Lễ Di Quan

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Hỏa Táng

Cremation will take place @1:00PM at

Gateway Crematory, 1410 S. Acacia Ave. #D Fullerton, CA 92831.

Dương Tân

Phạm Văn Toàn

June 15, 1943 – August 6, 2018

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Thăm Viếng

Date:  Saturday August 11, 2018

Time:  9:00AM – 9:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Lễ Di Quan và Hỏa Táng

Date: Sunday 12, 2018

Time: 9:00 AM– 10:00AM (Di Quan)

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Hỏa Táng

Cremation will take place @11AM at

Gateway Crematory, 1410 S. Acacia Ave. #D Fullerton, CA 92831.