BIENS CAO

BIENS CAO

CAO PHO
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến thân bằng quyến thuộc và quý bằng hữu xa gần Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi là

Bà: Cao Thị Biên

Pháp danh: Diệu Trí 

Đã mệnh chung vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 2018 tại Moreno Valley, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 89 tuổi
Linh cữu được quàn tại Akes Family Funeral Home 9695 Magnolia Ave, Riverside, CA 92503. Telephone 951-785-4071
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

  1. LỄ PHÁT TANG: Thứ Ba, ngày 4 tháng 12 năm 2018 lúc 3 giờ chiều
  2. THĂM VIẾNG: Thứ Ba, ngày 4 tháng 12 năm 2018 lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối
  3. LỄ AN TÁNG: Thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018 lúc 9 giờ sáng sau đó linh cữu sẽ được đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng tại Olivewood Memorial Park 3300 Central Avenue, Riverside, CA 92506         

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Chồng: Ông Phạm Ngọc Tôn Trưởng Nam: Phạm Thế Hùng Trưởng Nữ: Phạm Thị Phương Anh Thứ Nam: Phạm Michael, vợ Nguyễn Michelle Thứ Nữ: Phạm Thị Phương Mai, chồng Nhan Hữu Quang và các con Thứ Nam: Phạm Alvin, vợ Phạm Kim Vân và các con Thứ Nữ: Phạm Phương Dung Donna Thứ Nữ: Phạm Thiên Hương Julie, chồng Phan Ngọc Khôi

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG, XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU Điện thoại tang gia 951-318-3237

XUAN CONG VO

XUAN CONG VO

Heaven’s Gate Funeral Home will service the Deceased back to Vietnam.  Xuan Cong Vo will arrives on Sunday November 18, 2018. He Past away in West Valley City, Utah.