Hoàng Mai Tú

Hoàng Mai Tú

December 16, 1965 – July 7, 2018

 

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan và Thăm Viếng

Date:  Thursday July 12, 2018

Time:  10:00AM – 12:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Benito Gonzales

Benito Gonzales

April 03, 1931 – July 6, 2018

 

Chương Trình Tang Lễ (Visitation & Memorial Services)

Lễ Nhập Quan và Thăm Viếng

Date:  Friday July 13, 2018

Time:  9:00AM – 6:00PM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel

Lễ Di Quan và Chôn Cất

Date: Saturday July 14, 2018

Time: 9:00 AM– 11AM

Place:  Heaven’s Gate Funeral Home Chapel 1

Burial:  Westminster Memorial Park: 14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

Chôn Cất

Burial will take place @11AM at

Westminster Memorial Park: 14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683